Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čínský holub | Chinesentaube | Chinese owl

cinsky-holub-vzornik-01.jpg

Názvy dle ES:

de1.png Chinesentaube  fr1.pngCravaté Chinois gb1.pngChinese Owl

 

Zařazení v seznamu ES: strukturoví č. 609

Původ: v severoafricko-španělské oblasti. V polovině 19. století byli přes Francii dovezeni do Německa, kde vznikly některé další rázy.

 

Plemenné znaky

Holub s výraznými pernatými ozdobami, které se nevyskytují u žádného jiného plemena, klidné a důvěřivé povahy. Tělo krátké, širokoprsé, nízkého postoje.

 

Posuzování

Jen při klidu holuba mohou zcela vyniknout jeho pernaté ozdoby. Během posu­zování klademe důraz na bohatost a tvar pernatých ozdob, stejně jako na typ. Hlava, barva a kresba jsou méně významné.

 

Exteriér

Hlava: mírně klenutá, mezi očima široká, čelo plné.

Oči: velké a živé, tmavé u bílých, štítníků a barevnoocasých, červené až

oranžové u ostatních rázů. Obočnice hladké, světlé, ne červené.

Zobák: široce nasazený, zkrácený střední. Světlý u bílých, štítníků a barevnoocasých, u ostatních rázů světlý až černý podle zbarvení opeření. Ozo­bí hladké, málo vyvinuté.

Křídla: krátká, letky široké.

Ocas: krátký, dobře složený, z 12 ocasních per.

Opeření: bohaté, široké a měkké.

Pernaté ozdoby: Krční límec — co největší, hus­tý a uzavřený, dozadu oboustranně plynule přechází do hřívy. Hříva — vytváří ji vodorovně nazad rostoucí opeření po stranách krku. Horní poduška — sestává z dlouhého, měkkého, nahoru a do stran rostou­cího hrudního opeření, bez mezer, které by narušovaly mimořádnou šířku hrudi. Po stranách je horní poduška plynule zaoblená a dosa­huje až ke krčnímu límci. Ohbí křídelních štítů zcela překrývá. Pěšin­ka — ve vodorovném směru odděluje horní a spodní podušku, probí­há od jednoho ramínka ke druhému, čím je umístěna níže, tím lépe. Dolní poduška — tvořena z dolů a do stran rostoucího peří mezi pešin­kou a kalhotkami. Díky délce a šířce per, které ji spoluvytváří, jsou ohbí křídel zcela překryty. Kalhotky — silně vyvinuté chomáče per v prosto­ru před bérci, zasahují pokud možno až k prstům. „Kačírky" — stoče­ná nebo horním směrem vyhnutá pera na ramenou, jsou povoleny, ale nevyžadují se.

Nohy: krátké, široce nasazené, neopeřené.

Krk: střední délky, hřívou dozadu lehce protažený, zepředu a po stranách

poduškami přikrytý.

Postava: hrud' co nejširší, záda mezi rameny co nejširší, mírně spadající.

 

Barva a kresba

Všechny barvy čisté a pokud možno syté. Utváření pruhů není významné. Anda­luziáni — tmavé (černomodré) zbarvení hlavy a krku, hrud', břicho a ocas o něco světlejší, tmavomodré křídelní štíty mají načernalé lemy, letky vyúsťují tmavě. Mír­né a nepříliš nápadné prorezavění letek je přípustné. Kresba štítníků, barevno­ocasých, běloštítných, běloušů a tygrů jako u ostatních plemen. Almondi mají na krémovém případně_mandlovém základním zbarvení pokud možno pravidel­ně rozložené skvrny nebo pera v různých barvách. Ruční letky a ocas jsou krémo­vé až bělavé, s černým a mandlovým stříkáními. Zbarvení s věkem holuba tmav­ne. Holubice jsou zpravidla slaběji prokresleny, než holubi. Zbarvení kite je černě tmavé s větším nebo menším bronzovým leskem na krku a hrudi a bronzovým proložením v letkách a ocasu. Golddun je barva prosvětlená se žlutavým náde­chem na hrudi, který přechází až na břicho. Letky a ocasní pera vyúsťují žluta­vě. Agate jsou jednobarevní holubi, po přepeření méně nebo více probělení, bez ustálené kresby. Ruční letky a ocasní pera jsou barevné. Proběleno je vyústění per. U De Roy je základní zbarvení oranžově (načervenale) žluté, s mahagonovým stří­káním nebo skvrnami, občasně s větším nebo menším podílem bílé. Letky a ocas­ní pera jsou většinou světlejší.

 

Rázy

Jednobarevní — bílí, černí, stříbrní, červení, žlutí, modří černopruzí, stříbřití pruho­ví, modří bělouši, andaluziáni, modří kapratí, stříbřití kapratí, červenopruzí, žlu­topruzí, červeně kapratí, žlutě kapratí, kropenáči černí, almondi, kite, golddun, agate v červené a žluté barvě, De Roy. Tygři — černí, červení a žlutí. Štítníci — černí, modří černopruzí, červení, žlutí, stříbřití, červenopruzí, žlutopruzí, kapratí modří, stříbřití, červení a žlutí. Barevnoocasí — černí, modří, stříbřití, červení a žlutí. Bělo­štítní — červení a žlutí.

 

Vady

Dlouhé či úzké tělo, vysoký postoj, rybí hřbet, příliš vyvinuté nebo jednostranné kačírky, chybějící hříva, jednostranné, nebo svisle dělené, ploché, málo vyvinuté, stejně jako růžicově uspořádané_podušky, nepravidelná nebo šikmá pěšinka, pří­liš dolů přerostlá horní poduška, řídká dolní poduška, řídký, otevřený nebo pře­rostlý krční límec, jednostranné nebo slabě vyvinuté kalhotky, dělený ocas, červe­né nebo hrubé obočnice.

 

Kroužek č. 7-8