Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

historie-klubu-chovatelu-strukturovych-holubu.jpg

 

   Chovatelé pávíků mezi sebou odedávna udržovali přátelství a snili o založení společného klubu. Důležitým impulsem k tomuto činu byla iniciativa přítele Chlebouna, který na okresní výstavu do Vysokého Mýta pozval jemu známé chovatele pávíků. Přítomní pánové Jaroslav Fukala a Miroslav Kuras přislíbili, že to budou právě oni, kdo převezme záštitu nad pořádáním celostátní výstavy anglických pávíků v roce příštím. Výstava se konala jako součást Oblastní výstavy drobného zvířectva v Ostravě ve dnech 24. – 26. 9. na výstavišti Černá louka. Při ní se 25. 9. uskutečnila schůze, na které byl navržen a schválen přípravný výbor nového klubu ve složení: Fukala Jaroslav – předseda, Chleboun Ladislav – místopředseda, Kuras Miroslav – jednatel, Polášek Vítězslav – pokladník, Kotaška Pavel ing. – vzdělavatel, Sedláček Oldřich – registrátor, Němeček Rudolf – člen výboru. Tento výbor měl postoupit nově zvolený předseda J. Fukala Ústřední odborné komisi chovatelů holubů a požádat o svolení k založení speciálního Klubu chovatelů anglických pávíků se sídlem v Ostravě. Oficiální založení speciálního klubu proběhlo 27. 11. 1976 u příležitosti Celostátní výstavy drobného zvířectva v Brně.

   Dle vzpomínek a vyprávění Miroslava Kurase, Oldřicha Sedláčka, Jaroslava Fukaly a dalších chovatelů pávíků , původně chtěli založit pouze klub chovatelů pávíků. Podmínkou tehdejší UOK k založení bylo, že klub bude sdružovat i chovatele kudrnáčů a parukářů. Klub byl proto založen pod názvem Klub chovatelů anglických pávíků, kudrnáčů a parukářů se sídlem v Ostravě.

   Brzy po založení (rok 1977) začal vycházet klubový Zpravodaj. Speciální výstavy se v této době pořádaly v Ostravě a později v Bílovci. Pro své členy vydával klub dopisnice, vlaječky anebo odznáčky. Klub v té době měl okolo 60 členů. V  roce 1982 byla založena kronika klubu, kde byl proveden zpětně první zápis dne 25. 9. 1976 o přípravách založení speciálního klubu. Kroniku dodnes vede přítel Chleboun.

   Od roku 1984 se speciální výstavy na dlouhou dobu přesouvají do Plačic u Hradce Králové.

   První klubové letní setkání, na které byly přizvány i manželky chovatelů se uskutečnilo 4. 8. 1984 v Hustopečích u Brna. Večer proběhl slavnostní večírek s hudbou a tancem. Další letní setkání se konali v roce 1987, 1989, 1992 a 1996, vždy v Hustopečích. Za setkání je potřeba poděkovat manželům Sedláčkovým, kteří měli na hladkém průběhu celé akce největší podíl.

   Na návrh Miroslava Kurase byl v roce 1989 klub přejmenovaný na Klub chovatelů strukturových holubů.

   V roce 1992 pro své členy vydal klub brožuru „Zásady chovu strukturových holubů“ – autor ing. M. Zamykal a kolektiv. Její druhé vydání vyšlo pod názvem 20 let klubu chovatelů strukturových holubů.

   K 1. 1. 1993 došlo k rozdělení ČSFR na ČR a SR. Proto výbor klubu obeslal členy ze SR se žádostí o odpověď, zda by chtěli být i přes rozdělení státu nadále členy speciálního klubu. Na tento dotaz jich 12 odpovědělo kladně a tak měl speciální klub k 1. 1. 1993 téměř 60 členů.

   Jako dárek k Vánocům v roce 1997 obdrželi členové Klubovou ročenku, která vyšla péčí Josefa Kostkuby. Druhé vydání vyšlo v roce 1998. Díky Vladimíru Láníkovi byla v roce 1999 natočena videokazeta o strukturových holubech.

   Na přelomu tisíciletí měl klub okolo 50 členů. V této době byla ukončena dlouholetá tradice plačických speciálních výstav a členové se svými holubi se začali scházet ve východočeské Litomyšli, Chocni a později ve Velkých Pavlovicích a jedenkrát i v Úvalech u Prahy.

   Na dvacátou osmou speciální výstavu do Velkých Pavlovic, konanou ve dnech 16. –17. 12. 2006, přijal pozvání výboru poprvé v historii klubu německý posuzovatel – Rüdiger Lorenz. Posuzoval pávíky. Na jeho popud od následující výstavy začal klub pro posuzování pávíků a parukářů používat tzv. výběrový způsob posuzovaní, které si chovatelé velice rychle oblíbili. V letošním roce tedy slavíme dvě výročí. 40 let od založení klubu a zároveň 10 let posuzování americkým způsobem.

   V roce 2008 u příležitosti setkání holubářů v Chmelíku, klub uspořádal první přehlídku výletků. Od té doby pořádáme dvě klubové výstavy. Přehlídky výletků se od té doby konaly v Bílovci, Krakovanech nebo Křenovicích u Brna.

   V roce 2008 byla uspořádána speciální výstava poprvé ve Lhotě pod Libčany. Ve zdejším chovatelském areálu našel klub na dlouhou dobu vynikající zázemí pro své speciální výstavy. Až v posledních dvou letech se přestěhoval na jižní Moravu, tentokrát do Újezdu u Brna.

   V roce 2013 vydal klub Almanach z pera Josefa Kostkuby a  Jiřího Bartáka. V reprezentativním provedení zmapoval více než 35 letou historii klubu. Při příležitosti různých dalších klubových výročí v nedávné minulosti vydal klub v různé pamětní předměty jako speciální edice vína nebo samolepky.

   Ve vedení klubu se vystřídalo několik výborů pod předsednictvím Jaroslava Fukaly, Miroslava Zamykala, Ladislava Chlebouna a v současnosti Pavla Drby.

   Členové klubu se vždy aktivně zúčastňovali chovatelského dění. Byly svazovými funkcionáři na různých úrovních, dopisovatelé mnoha chovatelských časopisů.

   Kromě klubové výstavní činnosti prezentovali výsledky své práce na výstavách všech typů, včetně velkých mezinárodních, jako byly Intertau nebo v současnosti Evropské výstavy a Evropské speciální výstavy pávíků pod hlavičkou CFC. 

 

Náhledy fotografií ze složky Z historie klubu